Termeni si conditii

Vanzator
MEDIATOR GROUP SRL , persoana juridica de nationalitate romana, avand punct de lucru in Constanta, sat Vama Veche, Str. Pescarusului Nr.32, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/6432/2006, cod unic de inregistrare fiscala 18594291

Cumparator
persoana fizica si/sau juridica care efectueaza o Comanda in site.

Comanda
Prin inregistrarea si finalizarea/plata unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de plata si comunicare ulterioara (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

Anulare / Retur
Suma platita se returneaza doar in cazul anularii cu minim 15 zile inainte de data sosirii.

Facturare – Plata
Preturile serviciilor afisate in cadrul site-ului spotvv.ro includ T.V.A., conform legislatiei in vigoare.

Confidentialitate
MEDIATOR GROUP SRL va pastra confidentialitatea informatiilor de orice natura pe care le furnizati.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, SC MEDIATOR GROUP SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Forta majora
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.
Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabila – Jurisdictia
Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre SC MEDIATOR GROUP SRL si Clienti / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Pentru orice întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați la rezervari [@] spotvv.ro ; Tel. 0722 55 44 88